Struktura katedry

kierownik – dr hab. prof.UPH Sławomir Sobczak

Pracownia Filozofii Wychowania

kierownik – dr Bartłomiej Gaik
dr hab. prof. UPH Sławomir Sobczak

Pracownia Historii Edukacji

kierownik – dr Małgorzata Wiśniewska
prof. dr hab. Lech Wyszczelski
dr Aneta Niewęgłowska